Webcam från backen

Badhusbacken

600 m Badhusbacken och Bäverbacken med barnområde.

Se webcam via webkameror.se

Andrébacken

1500 m FIS-godkänd.

Se webcam via webkameror.se

Toppen

Nipåsliften och Älvåsliften till vänster, Toppliften till höger.

Se webcam via webkameror.se