Spårkarta

Vid normala väderförhållanden prepareras spåren dagligen alternativt vid behov. Prepareringen sker oftast kvälls- eller nattetid för att spåren ska hinna frysa ihop till nästa dag.

Längdkarta 23/24