Pulkabacke

Pulkabacke finns i nära anslutning till Bäver Bennys skidland och Bäverbacken.

Låna bob eller pulka i receptionen.