Spårstatus

Status

Öppet

Stängt

Tillfälligt stängt

Spår

Mattespåret

Längdvägen

Korta myrspåret

Långa myrspåret

Status längdspår

Längdspår

Mattesspåret (belyst)

2,5 km

spårat 2020-02-01

Korta myrspåret

4,0 km

spårat 2020-03-27

Långa Myrspåret

8,0 km

spårat 2020-03-27

Längdvägen

4,0 km

Kompisled, endast vana åkare.