Spårstatus

Öppettider

Status

Öppet

Stängt

Tillfälligt stängt

Preparerat idag

Svårighetsgrad

Mycket lätt

Lätt

Medelsvår

Svår

Status längdspår

Längdspår

Mattesspåret (belyst)

2,5 km

Spårcentral vid hotellet

Korta myrspåret

4,0 km

Spårcentral vid toppstuga

Långa Myrspåret

8,0 km

Spårcentral vid toppstuga

Längdvägen

4,0 km

Kompisled längd/skoter, endast vana längdåkare