Spårstatus

Status

Öppet

Stängt

Tillfälligt stängt

Spår

Mattespåret

Längdvägen

Korta myrspåret

Långa myrspåret

Status längdspår

Längdspår

Mattesspåret (belyst)

2,5 km

Spårcentral vid hotellet

Korta myrspåret

4,0 km

Spårcentral vid toppstuga

Långa Myrspåret

8,0 km

Spårcentral vid toppstuga

Längdvägen

4,0 km

Kompisled längd/skoter, endast vana längdåkare