Förbjudet att vistas i backen efter stängning

Det är förbjudet att vistas i backen när den är stängd. Anledningen är att vi preparerar backen under dessa tider. För din säkerhets skull och för att få en perfekt pist till nästa dag så ber vi dig att respektera tillträdesförbudet.