FIS Hassela Ski Race info

Se morgondagens stjärnor gör upp om pokalerna.
4-5/2
08.30- damer åk 1
12.25- herrar åk 1
Inbjudan åkare

Observera

11 Luråsknallen, 14 Andrébacken och 15 Luråshalsen är avlyst för tävlingen. Genomsläpp sker från Luråsliftens avstigning till Tvärstigen och sedermera Hotelltorget.
Avstigning från Älvåsliften sker vid 1000 meter och toppen. Åtkomst till Stupet, Toppbacken, Nipås- och Högåsbacken samt Långsvängen.