FIS Hassela Ski Race info

Se morgondagens stjärnor gör upp om pokalerna.
3-4/2
08.30- damer åk 1
12.25- herrar åk 1

Observera

11 Luråsknallen, 14 Andrébacken och 15 Luråshalsen är avlyst för tävlingen. Genomsläpp sker från Luråsliftens avstigning till Tvärstigen och sedermera Hotelltorget.