FIS Hassela Ski Race info

Se morgondagens stjärnor gör upp om pokalerna.
1/2 och 2/2
08.30- damer åk 1
12.25- herrar åk 1

OBSERVERA 1-2/2

Andrébacken, Luråshalsen och Luråsknallen är avlyst för tävlingen. Genomsläpp sker från Luråsliftens avstigning till Tvärstigen och sedermera Hotelltorget.
Avstigning från Älvåsliften sker på toppen, åtkomst till Toppbacken, Nipås- och Högåsbacken samt Långsvängen.