Trygga skidanläggningar

Hassela Ski Resort har nära samarbete med SLAO – Svenska liftanläggningars organisation och Visita – branschorganisation för besöksnäringen. Organisationerna har direktkontakt med Folkhälsomyndigheten som tillsammans har tagit fram rekommendationer vilka vi använder för att göra vistelsen trygg. Utöver det har vi kontakt på regional nivå då lokala restriktioner kan uppstå.

För dig som vill veta mer
SLAO
Visita
Nordanstigs Kommun

Vi uppmanar våra gäster

● Stanna hemma om du är sjuk.
● Nys/hosta i armvecket.
● Tvätta händerna ofta och noga.
● Håll avstånd – minst en meter.