PERSONUPPGIFTSPOLICY

Samtycke angående personuppgifter
Genom registrering av personuppgifter samtycker du som gäst till att Hassela Ski Resort, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att fullgöra Hassela Ski Resorts åtagande gentemot dig som vår gäst. Hassela Ski Resort använder gästens uppgifter för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokning via e-post, telefon, sms och postala utskick. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar och i andra marknadsrelaterade syften. Dina uppgifter rensas 2 år efter senaste kontakt/bokning.