FIS Hassela Ski Race

Information

Datum

5 februari

Tid

Kl. 08.30 - 14.00

Kategorier

Event

FIS Hassela Ski Race

Preliminärt program

Se morgondagens stjärnor gör upp om pokalerna.
4-5/2
08.30- damer åk 1
12.25- herrar åk 1

Observera

Andrébacken, Luråshalsen och Luråsknallen är avlyst för tävlingen. Genomsläpp sker från Luråsliftens avstigning till Tvärstigen och sedermera Hotelltorget.
Avstigning från Älvåsliften sker på toppen, åtkomst till Toppbacken, Nipås- och Högåsbacken samt Långsvängen.