Sportlovsfestival

Information

Datum

Varje onsdag, v. 08 - 10

Tid

Kl. 15.30 -

Kategorier

För barn

Sportlovsfestival

Kolla in pistmaskinen med Benny, godisregn och annat skoj.

Vid Hotelltorget.