NYHETER & PRESS

VÄLKOMMEN TILL VÅR PRESSAVDELNING

Allt material som publiceras är friköpt av Hassela Ski Resort och får användas i syfte för att presentera Hassela Ski Resort i trycksaker och på Internet.
Observera att materialet endast får användas i redaktionellt syfte.
Användning av materialet i kommersiellt syfte är inte tillåtet.
Materialet får inte förvanskas och du måste alltid ange fotograf vid publicering, självklart ser vi även att Hassela Ski Resort alltid ska omnämnas i anslutning till materialet.

Kontakta oss direkt genom att slänga iväg ett mail till Hassela Ski Resort.