Värmestugor och Grillplatser

För dig som vill äta egen medhavd matsäck finns värmestugor och grillplatser anvisade för detta på anläggningen.

Här finns tre värmestugor – en vid Fluffiga frun på skidtorget, en mindre värmestuga i Bäver Bennyland, samt en värmestuga på toppen av Älvåsen.

På anläggningen finns även tre grillplatser, en i Bäver Bennyland och en vid Aktivitetsområdet, som båda ligger vid barnområdet. De grillplatserna tänds dagligen vid behov av vår personal. Den tredje ligger på toppen av Älvåsen, men där tänder du själv grillen vid behov.