MINISKOTER

Aktivitetsområdet ligger mellan Hotelltorget och Skidtorget. Här finns ett grillområde med utsikt över en miniskoterbana. Möjlighet till att köra miniskotern finns under utvalda dagar och perioder. Bokas och betalas i receptionen. Medtag hjälm.