MINISKOTERBANA

Aktivitetsområdet ligger mellan hotellanläggningen och skidtorget i dalen.
Här finns ett grillområde med utsikt över en miniskoterbana.
Möjlighet till att köra miniskotern finns under utvalda dagar och perioder. Bokas och betalas i receptionen.
Hjälm är ett krav vid körning av miniskotern.